فلسفه معماری

بیگانگی و چند فرهنگی

بیگانگی و چند فرهنگی

بیگانگی و چند فرهنگی
در همه دوران ها، معماری به عنوان عامل برقراری آرامش و تکامل بین فرهنگی و عقلانی اهمیت ویژه ای داشته است. معماری می تواند هماهنگی و همزیستی چند فرهنگی را ارتقا بخشد، ضمن اینکه می تواند از پدیده “چند فرهنگی بودن” نیز بهره ببرد.

“فرد زبان را از طریق ترجمه بهتر فرا می گیرد؛ منظورم زبانی نیست که آن را ترجمه می کند، بلکه منظور زبان مادری اوست”.

“جورج سفریس”

در همه دوران ها، معماری به عنوان عامل برقراری آرامش و تکامل بین فرهنگی و عقلانی اهمیت ویژه ای داشته است. معماری می تواند هماهنگی و همزیستی چند فرهنگی را ارتقا بخشد، ضمن اینکه می تواند از پدیده “چند فرهنگی بودن” نیز بهره ببرد. گواه فراگیری پدیده “چند فرهنگی بودن” در معماری، عشقی است که معماران با استعانت به آن، در طول تکامل انتظام رفتاری خویش به مطالعه تاریخ پرداخته اند. تاریخ، گوشت و استخوان و عقلانیتِ نوع انسان است. طبیعت، سرمنشا سنگ، ملات و مصالحی است که معماران از آن استفاده می کنند. تاریخ و طبیعت پدیده های کلی محسوس و دیرینه ای هستند که احترام و همکاری متقابل را میان معماران به ارمغان آورده اند، ضمن اینکه شکیبایی و برانگیختگی برای هر چیز بیگانه و غریب را نیز ایجاد کرده اند.

ایده “بیگانکی” از زمان های دور نویسندگان و فلاسفه را مجذوب خود کرده است. ارسطو نیز گاه به آن اشاره کرده است. اگر بخاطر اشتیاق به امر بیگانگی نبود، کل پژوهش ها در زمینه تاریخ و جغرافی نیز هیچگاه به رشته تحریر در نمی آمد. این عطش باعث شد که نویسندگانی چون هرودوت و استراون به سفرهای دور و دراز بپردازند و یافته های خود را ثبت و ضبط کنند.

بیشتر پیشرفت های بعدی بشر نیز به همین افسونگری های پدیده “بیگانگی” وابسته است. زمینه های متاخری چون انسان شناسی فرهنگی از طریق پژوهش های دانشمندان در سرزمین های دور حاصل شده و شکل گرفته است. کلود لوی_ اشتراس و مارگارت مید از جمله پیشگامان برجسته در وادی این تلاش ها به شمار می آیند.

“بیگانگی” طبیعتی دوگانه دارد که می تواند برای آنانی که به این مقوله می پردازند سودمند واقع شود. آن ها می توانند مستقیما از پدیده “بیگانگی” بیاموزند، یا اینکه درک خود را از فرهنگ غنا بخشند. از سویی دیگر، آن ها به حالتی از خلاقیت دست می یابند، از آنچه که دیده و دریافته اند سرشار و خرسند می شوند و برای آغاز زندگی شخصی خود و خلق آفرینه هایی جدید برای مردم و سرزمین خود آماده می شوند.

دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه