فلسفه معماری

استعاره در معماری

استعاره در معماری

استعاره در معماری
استعاره به کار بردن لفظی است به مجاز در معنی لفظی دیگر به سبب مشابهتی که میان آن دو است و در حقیقت به سبب اشتراک آن دو در صفتی واحد. استعاره مجازی است که بنیاد آن بر تشبیه است.

استعاره به کار بردن لفظی است به مجاز در معنی لفظی دیگر به سبب مشابهتی که میان آن دو است و در حقیقت به سبب اشتراک آن دو در صفتی واحد. استعاره مجازی است که بنیاد آن بر تشبیه است.

در میان معماران قرن حاضر استفاده از استعاره به عنوان راهبردی به سوی خلاقیت معماری بسیار مورد توجه بوده است. استعاره به عنوان راهبردی بنیادین، بیش از اینکه گره ای از مشکلات کاربران یا منتقدان بگشاید، برای آفریننده سودمند است. حتی می توان گفت بهترین استعاره ها آن هایی هستند که کاربران یا منتقدان قادر به رمزگشایی آن ها نباشند. در این گونه موارد استعاره ها “رازهای کوچک” خلاقان اند.

استعاره فرصت هایی را برای دوباره دیدن یک اثر مورد تامل پدید می آورد، فرد خلاق را وادار می کند تا مجموعه تاه ای از پرسش ها را مدنظر قرار دهد و به تعابیر جدیدی نائل شود و سرانجام اینکه ذهن را به قلمروهای ناشناخته هدایت می کند. استعاره می تواند در دستیابی به افق های “نو” – از فرآیند طراحی و ایده پردازی گرفته تا ساختن- مفید باشد. به کمک استعاره می توان به ساختمان به گونه ای دیگر نگریست. استعاره ممکن است تا حد زیادی به خلق مفاهیم جدید در مورد “اصالت” ساختمان یاری رساند. (اصالت، هویت کلی ساختمان است که هر معمار باید هنگام طراحی ساختمان آن را بشناسد و از آن تبعیت کند).

در ادامه چندین نمونه از استفاده استعاره در ساختمان ها ذکر می شود.

“ساختمان فیلارمونیک ” برلین که به دست هانس شارون در سال (63-1956) طراحی شده است، در واقع بر اساس استعاره ای محسوس از تپه های پوشیده از تاک های انگور شکل گرفته است. فضای داخلی ساختمان یادآور این چشم اندا رویایی است. مردم همان دانه های انگور هستند و صفه های نشیمن همان شیب های تپه ها است.

“کلیسای باگسوارد” یورن اتسون در نزدیکی کپنهاگ، همچون فضایی تصور شده بود که انسان ها را در یر ابرهایی که کرانه های روحانی را میان ما و آسمان- یا عرصه بیکرانگی- تعریف می کنند، در بر می گیرد.

بیشتر کلیساهای مسیحی به عنوان “خانه های خداوند بر روی زمین” انگاشته شده بودند؛ گنبد کلیسای ایاصوفیه در استانبول استعاره ای از آسمان است؛ کثرت و فلکی بودن بسیاری از گنبدهای مساجد مسلمانان برگرفته از مفهوم هفت صورت فلکی آسمان است که در قرآن به آن اشاره شده است. همچنین می توان گفت که معماران گوتیک شاهکارهای خود را از طریق تلاش برای برانگیختن حس رفعت و شکوهمندی و با به کارگیری استعاره “نور رد شده از میان برگ های درختان بلند جنگل سبز” خلق کرده اند.

معماران لزوما این استعاره ها را در ذهن نداشته اند بلکه در نهایت این ماییم که آن ها را تعبیر می کنیم و این ما هستیم که از این تعبیرات استعاری برای مقاصد طراحی خود بهره می گیریم.

دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه