مفهوم فضا در تئوری معماری

با اینكه بسیاری از معماران، فضا را ذات و ماهیت معماری می‌دانند و با وجود مطالب زیادی كه در باب اهمیت فضا در معماری عنوان شده و می‎شود، در فرهنگ‌ها و دائره‌المعارف‌ها تعریفی از مفهوم فضا در معماری به چشم نمی‌خورد. فقدان واژه فضا در كتاب‎های مرجع معماری نیز كاملاً قابل توجه و تعجب‌انگیز است. […]

تکامل رویکردهای طراحی معماری

امروزه شاید ما در آغاز غنی ترین مرحله از یک درک کلی از مفهوم خلاقیت معماری، از طریق مفاهیم و ابزارهای محسوس و نامحسوس هستیم. ما به دنبال روابط جدید و انگیزه های جدید هستیم. رویکرد “مدرسه بوزار” در نوع خود نخستین برخورد جزئی نگر محسوب می شود. رویکرد Parti یا “ایده کلی” که همیشه […]

خلاقیت درمعماری

بدون درک وابستگی های میان مفاهیم “واقعی” و “غیر واقعی”، “تصور” و “تخیل”، داشتن فهمی درست از پیش شرط های ضروری فرآیند خلاقیت یا مبادرت به گسترش و پرورش آن ها (تصور و تخیل) غیر ممکن است. بدون درک وابستگی های میان مفاهیم “واقعی” و “غیر واقعی”، “تصور” و “تخیل”، داشتن فهمی درست از پیش […]

هویت انسان و معماری در حوزه دیجیتال

اینترنت و ارتباط با آن،کنش متقابلی را مطرح می سازد که عموما به ارتباطات راه دور مرتبط است و به واسطه رایانه انجام می گیرد.افراد در این مناسبات پیام های رمزداری را برای مخاطبان خود می فرستند و در همان حال می توانند پاسخ هایی از آن ها دریافت کنند.این افراد از این پس عضو […]

استعاره در معماری

استعاره به کار بردن لفظی است به مجاز در معنی لفظی دیگر به سبب مشابهتی که میان آن دو است و در حقیقت به سبب اشتراک آن دو در صفتی واحد. استعاره مجازی است که بنیاد آن بر تشبیه است. استعاره به کار بردن لفظی است به مجاز در معنی لفظی دیگر به سبب مشابهتی […]

مصاحبه با معماران

به وجود آوردن معماها سرگرم کننده است؛ حل آن‌ها بسیار ساده است. هر بار که به ما یک برنامه جدید داده می‌شود، آن را تکه پاره می‌کنیم و به طور مداوم سؤالات جدید می‌پرسیم. هیچ چیز ثابت شده نیست! این بسیار شگفت انگیز است که بشنوید: «ما همه چیز را متفاوت انجام می‌دهیم. ما فکر […]

پارادوکس در معماری

با در نظر گرفتن رویکرد عمومی پذیرفته شده که نقش معمار را ساختن می داند، چندان منطقی نمی نماید که از معماران انتظار داشته باشیم خود را مشغول اندیشیدن به ساختمان هایی کنند که به دلیل طرح تخیلی شان، امکان ساخته شدن ندارند. در زبان های اروپایی، لفظ پارادوکس در معانی زیر به کار می […]

دستمایه های زبانی در معماری

بسیاری از واژگان، معنای خود را پنهان می کنند. یکی از اولین قدم های معمار باید جست و جوی ریشه شناسیِ واژگانی نوع پروژه باشد و در این زمینه باید به واژه های اصلی توجه ویژه کند. بسیاری از واژگان، معنای خود را پنهان می کنند. یکی از اولین قدم های معمار باید جست و […]

مراسم مذهبی مرتبط با معماری

در پرداختن به مقوله مراسم، اشاره به مناسک مذهبی اجتناب ناپذیر است. ما در جستجوی خویش، حتی مراسمی را یافتیم که مستقیما به معماری، طراحی و عملیات ساختمانی مربوط می شدند. در پرداختن به مقوله مراسم، اشاره به مناسک مذهبی اجتناب ناپذیر است. ما در جستجوی خویش، حتی مراسمی را یافتیم که مستقیما به معماری، […]

قلمرو داری و مکان دوستی

بعضی از محدودیت هایی که به دست متخصصان روانشناسی محیطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، باید به طور مشخص در هر پژوهشی در قلمرو ابهام، در نظر گرفته شوند. بعضی از محدودیت هایی که به دست متخصصان روانشناسی محیطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، باید به طور مشخص در هر پژوهشی […]

ابهام ازلی و دست نیافته

نیروی ابهام بارها تجربه شده است. هنرهای مختلف از آن بسیار بهره برده اند و بعضی از بهترین فیلم ها، برنامه های تلویزیون، نوشته ها و قطعات موسیقی، ملهم از ابهام بوده اند. نیروی ابهام بارها تجربه شده است! هنرهای مختلف از آن بسیار بهره برده اند و بعضی از بهترین فیلم ها، برنامه های تلویزیون، […]

چالش با مفاهیم معماری

نیروهای تغییرپذیری تحمیل شده از خارج که به عنوان “راهبردهای طراحی” مطرح می شوند، ممکن است منجر به ناخوشایندی های فرمی در قالب تغییرحالت شوند *مقیاس: متداول ترین مشکلی که در تمرین های تغییرپذیری فرم پیش می آید مربوط به مقیاس است. بزرگ کردن یا کوچک کردن شکلی که در مرحله معینی از سیر تحول […]