09177114128 سفارش دکوراسیون
پرهیز از بیهودگی در معماری ایرانی


: 688

در معماری ایران تلاش می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز می کردند. این اصل هم پیش از اسلام و هم پس از آن مراعات می شده است. در قرآن کریم آمده "مؤمنان، آنان که از بیهودگی روی گردانند."

enlightenedموضوع: پرهیز از بیهودگی در معماری ایرانی

enlightenedمدت زمان مطالعه: 1 دقیقه

 

در معماری ایران تلاش می شده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز می کردند. این اصل هم پیش از اسلام و هم پس از آن مراعات می شده است. در قرآن کریم آمده "مؤمنان، آنانکه از بیهودگی روی گردانند."

اگر در کشورهای دیگر، هنرهای وابسته به معماری مانند نگارگری (نقاشی) و سنگتراشی، پیرایه (آذین) بشمار می آمده، در کشور ما هرگز چنین نبوده است. گره سازی با گچ و کاشی و خشت و آجر و به گفته خود معماران، " آمود" و اندود، و بیشتر بخشی از کار بنیادی ساختمان است. اگر نیاز باشد در زیر پوشش آسمانه،

 

خانه حوض دار

 

پنامی در برابر گرما و سرما ساخته شود یا افراز بنا که ناگزیر پر و پیمون است و نمی تواند به دلخواه معمار کوتاهتر شود، تنها با افزودن کاربندی می توان آنرا کوتاهتر و باندام و مردم وار کرد. اگر آرسی و روزن با چوب یا گچ و شیشههای خرد و رنگین گره سازی می شود برای این است که در پیش آفتاب تند و گاهی سوزان، پناهی باشد تا چشم را نیازارد و اگر گنبدی از تیزه تا پا کار با کاشی پوشیده میشود تنها برای زیبایی نیست. وانگهی باید دانست که واژه زیبا به معنای "زیبنده بودن " و تناسب داشتن است نه قشنگی و جمال.

 

خانه سنتی حوض دار

 

در زیگورات چغازنبیل از ۱۲۵۰ پیش از میلاد، می توان کاربرد کاشی را دید. در این ساختمان، ازاره دیوارها را با کاشی آبی آمود کردهاند. چون هنگام رفت و آمد مردم، برخورد به پای دیوار بیشتر بوده است، و چون خشت در برابر باران آسیب میدیده، نمای ساختمان را با آجر پوشانده اند. 

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم