09177114128 مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
هدف از لوله كشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاكیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج كردن فاضلاب حاصله از محیط مسكونی می باشد.

هدف از لوله كشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاكیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج كردن فاضلاب حاصله از محیط مسكونی می باشد.

لوله كشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیكه طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینكه از نظر اقتصادی ممكن است تولید ضرر و زیان نماید  باعث گرفتاریها نیز می گردد.
به همین دلیل باید لوله كشی ساختمان را مطابق نقشه صحیح وعملی انجام گردد.

قواعد و قوانینی جهت تهیه طرح اولیه لوله كشی و محاسبات آن در ساختمان تدوین شده است كه البته در كشورهای مختلف این قوانین با یكدیگر اختلافاتی بسته به شرایط جغرافیایی دارند ولی در نهایت همگی این قواعد برای انجام صحیح لوله كشی بكار گرفته می شوند.

قوانین و اصول تهیه طرح اولیه لوله کشی و محاسبات:

الف)صرفه جویی اقتصادی در امر تهیه مصالح اولیه كمتر و بازدهی بیشتر.
ب)جلوگیری از اشتباه كاری و دوباره كاریهایی كه در اثر تفاوت سلیقه افراد بوجود می آید.
ج)استاندارد شدن كلیه لوازمات لوله كشی و تاسیسات بهداشتی و ساخت لوازمات بصورت سری  وتعداد زیاد و قیمت كمتر كه از نتایج هماهنگی قوانین یاد شده می باشد.

اكثر آیین نامه های ملی لوله كشی برای حفظ بهداشت و ایمنی محیط زندگی از راه نظارت حساب شده بر نصب و نگهداری سیستمهای لوله كشی وضع می شوند.
جزئیات شبكه های لوله كشی متنوع اما اصول اساسی ایمنی و بهداشتی آنها یكسان استنتایج مطلوب و لازم برای حفظ تندرستی مردم مشابه و مستقل از مكان زندگی است.این اصول اساسی ایجاب می كند كلیه لوله كشی ها در ساختمان های خصوصی و عمومی مورد استفاده انسان طوری اجرا شوند كه حافظ سلامتی و بهزیستی و ایمنی ساكنان آنها و جامعه باشند.
لوله كشی آب و فاضلاب تقریبا در در یك درجه از اهمیت قرار دارند و تنها تفاوت آنهادر این است كه آب به علت فشار شبكه آبرسانی در لوله ها حركت می كند در صورتیكه فاضلاب بعلت جاذبه و نیروی ثقل جریان می یابدو نیز در لوله های فاضلاب سیفون و لوله های تهویه جهت جلوگیری از ورود گازهای بدبو و خطر ناك حاصل از تخمیر مواد موجود در فاضلاب توسط باكتری های مختلف به داخل ساختمان تعبیه گردیده است. لوله های آب وفاضلاب به لوازم بهداشتی ساختمان مربوط می شوند.انتخاب صحیح این لوازم در نمای داخلی ساختمان و ارزش اقتصادی آن تاثیر فراوان دارد.

برچسب ها :

نظرات کاربران

    برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

نظر خود را بیان کنید

نام شما :*  

ایمیل :

نظر شما : *  

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم