آشپزخانه و کابینت آشپز خانه

دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه

با توجه به اهمیت محیط آشپزخانه همه ساله انواع سبک های طراحی برگرفته از ایده ها و خلاقیت طراحان متعددی برای دکوراسیون آشپزخانه های امروزی ارائه می شود که هدف آنها بالا بردن زیبایی این فضا و به تبع آن افزایش جذابیت دکوراسیون سایر نقاط خانه می باشد.

با توجه به اهمیت محیط آشپزخانه همه ساله انواع سبک های طراحی برگرفته از ایده ها و خلاقیت طراحان متعددی برای دکوراسیون آشپزخانه های امروزی ارائه می شود که هدف آنها بالا بردن زیبایی این فضا و به تبع آن افزایش جذابیت دکوراسیون سایر نقاط خانه می باشد.

دکوراسیون آشپزخانه از جذابیت خاصی برخوردار است نحوه چیدمان وسایل تناسب و هماهنگی رنگ های موجود استفاده از مدل کابینت های زیبا و غیره از جمله مشخصه های مورد توجه در دکوراسیون داخلی آشپزخانه ها می باشد. آشپزخانه های مدرن در خانه های امروزی کاملا در دید هستند و می‌توان گفت آشپزخانه امروزه به فضای اجتماعی اغلب منازل متصل است بنابراین طراحی دکوراسیون آشپزخانه از اهمیت زیادی برخوردار است.

دعوت می کنیم مقاله دکوراسیون آشپزخانه کوچک را هم در همین سایت بخوانید و اطلاعات مفیدی کسب کنید.

دکوv آشپزخانه

برای اینکه طراحی آشپزخانه با دکوراسیون موفق داشته باشید بهتر است به هماهنگی وسایل چیده شده در آشپزخانه توجه کنیم. وسایل موجود در آشپزخانه در زیبایی و جذابیت فضای آشپزخانه نقش زیادی دارند از این رو طراحان دکوراسیون داخلی به چیدمان آشپزخانه اهمیت زیادی می‌دهند و معتقدند هر آشپزخانه باید طراحی و چیدمان اصولی و جذاب داشته باشد. انتخاب رنگ مناسب برای آشپزخانه، انتخاب کابینت های جادار و زیبا با استفاده از سینک ظرفشویی مناسب، قرار دادن میز ناهار خوری و اجاق گاز و یخچال در مکانی مناسب و طراحی نورپردازی آشپزخانه از مهمترین مسائل برای داشتن آشپزخانه هایی با دکوراسیون امروزی و مدرن هستند که باید به آنها توجه ویژه کنیم.

توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که ممکن است ﻃﺮﺡ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯼ دکوراسیون ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ  ﺯﯾﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .  ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳـﺖ ﮐﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ  ، ﺍﻣﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﯼ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺻﻠﯽ ،  ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ،  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﻨﮏ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﭘﺰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻭﺩ  ﮐﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺪﻩ ﺷـﺮﺍﯾﻂ ﻃﺮﺡ ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺳـﺎﺯﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ در دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه از بخش های مختلفی تشکیل شده است که در مواقع ضروری باید به هر یک از بخش‌ها به راحتی دسترسی داشته باشید، بنابراین کابینت های آشپزخانه باید به صورتی طراحی شوند که دسترسی به وسایل موجود در آنها به راحتی امکان پذیر می باشد.

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﯽ ﮐﺎﺭ ﻧﻈﻢ ﮐﺎﺭ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ   ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﺎ ﺫﺧﯿﺮﻩ، ﺁﻣﺎﺩ  ﻩ ﺳﺎﺯﯼ، ﭘﺨﺖ ﻭﭘﺰ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻇﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :

 1. ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳـﺎﺯﯼ
 2. شست و شو
 3. آماده سازی
 4.  پختن
 5.  سرو کردن
 6.  خوردن

برخی رفت و آمدهای تکراری غیر قابل اجتناب است برای مثال سینک هم برای آماده سازی غذا مورد نیاز است و هم برای شستوشوی ظرف ها؛ همینطور ذخیره سازی غذا هم در یخچال و هم در کابینت های مخصوص غذای خشک انجام می گیرد. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳـﺖ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ طراحی دکوراسیون آشپزخانه ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺳـﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ . ﺁﺷﭙﺰ ﻫﺎﯼ ﭼﭗ ﺩﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻃﺮﺍﺣﯽ در دکوراسیون آشپزخانه

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻓﺖ ﻭﺁﻣﺪ  ﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺴـﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺳـﺖ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩ ﺭ ﺍﺑﺘﺪ  ﺍﯼ ﮐﺎﺭ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳـﺎﺯﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺸـﮏ ﻧﯿﺰ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺳـﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳـﺖ. ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺸـﮏ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳـﺎﺯﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﺳـﺖ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯾﻦ ﮐـﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻣﯿـﺎﻥ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺁﺷـﭙﺰﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮﺍﯼ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺍﺯ ﺳـﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﭘﺰ، ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺪ.

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳـﻪ ﺿﻠﻊ ﺍﯾﻦ ﻣﺜﻠﺚ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ نباید کمتر از 5/3 متر و بیشتر از 5/6 متر طول داشته باشد، اگر فاصله از این مسافرت کوتاه تر باشد سطح کار نامناسب خواهد بود و اگر بیشتر باشد نیاز به راه رفتن بیشتری دارد و کل فرآیند را کند و خسته کننده خواهد کرد.

ﺍﺯ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺜﻠـﺚ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﯿﺎﻥ ﺳـﯿﻨﮏ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﭘﺰ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.  ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻣﻤﺘﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ8/1 متر نباشد به ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﻮﻧﺪ.  ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ   ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ قابلمه و ظروف ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺁﺳـﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. طرح U شکل به بهترین شکل این نیازها را برآورده می سازد. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﭙﺰ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ  ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ  ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎﺭ ﮐﻢ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ، ﻣﯿﺎﻥ ﺳـﻪ ﻭﺳـﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﻭ ﺑـﺪ ﻭﻥ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻤﺘﺪ  ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳـﯿﺮ ﺩ ﺍﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﮔﻨﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮﺩ . همچنین اگر آشپزخانه منزل شما کوچک است بهتر است از مدل کابینت های مدرن در طراحی آشپزخانه استفاده کنید زیرا این مدل کابینت ها به صورت طراحی شده اند که می توانند برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه کوچک مناسب باشد

نحوه رنگ بندی دکوراسیون آشپزخانه

بر اساس مطالعات انجام شده  رنگ ها اثر مستقیمی روی اشتها دارند رنگ‌های گرم مانند زرد روشن قرمز و نارنجی اشتها را افزایش می‌دهند در حالی که آبی و نیلی موجب کاهش اشتها می شود. رنگ قرمز باعث می‌شود افراد در آشپزخانه جمع شده و اشتهای آنها برای خوردن غذا بیشتر می کند برعکس آبی اشتیاق افراد را در آشپزخانه  برای خوردن غذا کمتر می کندرنگ های اشتهاآور
رنگهای خنثی  انتخاب هوشمندانه ای برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک است که در آن وسایل رنگی و متضاد زیادی وجود دارد اگر  وسایل و لوازم شما در مدل های متفاوت و مربوط به دوره‌های مختلف است رنگ‌های خنثی و همه چیز را به هم مربوط و آشپزخانه کوچک و شلوغ شما را  بزرگتر و خلوت تر نشان می دهد.رنگ های خنثی
انتخاب رنگهای روشن برای دکوراسیون آشپزخانه بسیار مناسب است، چون ظاهر شاد و پر انرژی و به آشپزخانه  می دهد. انتخاب این رنگ ها نشان می دهد که شما خود را محدود به رنگ سفید یا کرم نکرده‌اید. همچنین باید رنگ آشپزخانه را با بزرگترین وسایل آشپزخانه هماهنگ کنیم. برای مثال در صورتی که رنگ وسایل شما نقره‌ای است برای تک رنگ بودن از خاکستری و ایجاد تضاد از لیمویی روشن استفاده کنیدرنگ های روشن
اگر وسایل آشپزخانه شما قدیمی است و می خواهید کمتر به چشم می آیند از رنگ های جدید استفاده کنید رنگ هایی که جلوه خاصی به دکوراسیون آشپزخانه می دهد. البته در انتخاب رنگ وسایل آشپزخانه کابینت ها و رنگ اصلی خانه را نیز در نظر بگیرید در کنار آن از رنگ های جدیدی استفاده کنید که جلوه ای تازه و خاص به آشپزخانه های قدیمی بدهندرنگ های مد روز

علاوه بر طرح و رنگ کابینت آشپزخانه انتخاب رنگ آشپزخانه نیز اهمیت بسیاری دارد رنگی که برای آشپزخانه منزل خود انتخاب می کنید می تواند حالت دکوراسیون آشپزخانه را تغییر دهد و روی ذهن و روحیه افراد خانواده تأثیرگذار باشد از خانه را بهتر است با توجه به سبک دکوراسیون آشپز خانه خود انتخاب کنید. برای مثال رنگ های روشن برای دکوراسیون آشپزخانه مدرن می‌تواند انتخاب ایده آل و مناسب می باشد.

نحوه رنگ بندی دکوراسیون آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه بر اساس فنگ شویی

در اینجا نکاتی درطراحی  دکوراسیون آشپزخانه برای علاقه مندان به فنگ شوی ذکر شده است:

 • سعی کنید موقعیت آشپزخانه به سمت درب پشتی خانه باشد.
 • آشپزخانه را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید.
 • سعی کنید نور و تهویه مناسبی در آشپزخانه برقرار باشد.
 • روی دیوار های شرقی و غربی آشپزخانه پنجره‌هایی تعبیه کنید.
 • اجاق گاز را به اندازه چند سانتی متر از دیوار فاصله دهید.
 • سینک ظرفشویی را در سمت شمال و شمال شرق به آشپزخانه قرار دهید.
 • کاری کنید که اشیا سبک در سمت شرق و شمال شرق آشپزخانه قرار گیرند.
 • میز غذاخوری را در قسمت شمال غربی یا غرب آشپزخانه قرار دهید. (البته در صورتی که آشپزخانه تان فضای کافی داشته باشد).

در آخر می توان گفت دو روند در آخرین ترند های طراحی دکوراسیون آشپزخانه در سال های اخیر به چشم می خورند، روند اول طرح های ساده  و استفاده از مصالح طبیعی و دیگری روش های مخصوص طراحی با استفاده از مواد پیشرفته و نوآوری های سطح به صورت درخشان و اشکال ساده است. همچنین استفاده از رنگ های تیره و کنتراستدر دکوراسیون آشپزخانه های امروزی رواج بسیاری دارد.

برای طراحی و اجرای کابینت منزل در شیراز از کارشناسان ایرانا دکور کمک بگیرید

دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه