دکوراسیون

اصول راندو آسمان در شیت معماری

اصول راندو آسمان در شیت معماری

اصول راندو آسمان در شیت معماری
استفاده از عناصر فانتزی مانند خورشید و ماه در کارهای معماری مناسب نیست و ترجیحا از به کار بردن آن ها باید اجتناب کرد!

1. ترسیم آسمان برای تاکید بر بنا می باشد و نباید در رقابت با آن قرار گیرد.

2. ترجیحا خطوط آسمان پشت بنا حرکت کند و قسمتی از بنا از خطوط انتزاعی آسمان بالاتر قرار گیرد.

3. خطوط آسمان می تواند در پرسپکتیوها تداعی کادر کند.

4. کشیدن آسمان در پرسپکتیو های معماری انتزاعی است و نباید حالت واقعی پیدا کند.

5. تنها کشیدن قسمتی از خطوط انتزاعی آسمان کافی است.

6. این خطوط می توانند عمودی یا افقی کشیده شوند.

7.برای تداعی ابرها می توان از لکه های رنگی پراکنده به جای خطوط استفاده نمود.

8. استفاده از عناصر فانتزی مانند خورشید و ماه در کارهای معماری مناسب نیست و ترجیحا از به کار بردن آن ها باید اجتناب کرد.

9. خطوط آسمان بهتر است در گوشه های بنا، کامل به بنا برخورد کند و ناقص رها نشود.

10. خطوط آسمان بهتر است در قسمت های پشت بنا فشرده تر و در قسمت های دیگر کم تراکم تر باشد.

11. شکل های انتزاعی ایجاد شده برای آسمان نباید تداعی فرم خاصی کند، هرچه خطوط کشیده شده برای آسمان آزادتر و راحت تر باشد بهتر است.

12. بهتر است خطوط آسمان نامرتب کشیده شوند.

13. ترجیحا رنگ خطوط آسمان کم رنگ تر از رنگ های استفاده شده در بنا باشد.

14. برای ترسیم نما، آسمان های پرتحرک خطی و برای پرسپکتیوها آسمان های ساده مناسب می باشد.

15. رنگ و خطوط آسمان بهتر است هرچه از پشت بنا فاصله می گیرند، کم رنگ تر و کم تراکم تر کشیده شوند.

دکوراسیون داخلی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه